Omschrijving

Wordt gebruikt om een argument (bijvoorbeeld een nummer) te converteren naar een string.

Gebruik en Argumenten

tonumber(argument)

  • argument: een argument van een willekeurig type dat geconverteerd moet worden naar een string

Waarden die teruggeven worden

string: Een string dat dezelfde waarde heeft als de inhoud van het geconverteerde argument.

Voorbeeld

--Store the number 32 in myAge
local myAge = 32

--Explicitly convert the number to a string
local myString = tostring(myAge)

fibaro:debug("You are " .. myString .. " years old")