Omschrijving

Converteert een LUA tabel naar een JSON string.

Deze functie werkt alleen met virtual devices en zal niet in een scene werken.

Gebruik en Argumenten

json.encode(lua_table)

  • lua_table (table): een LUA tabel die naar een JSON string geconverteerd moet worden.

Waarden die teruggeven worden

string: De JSON string die de oorspronkelijke LUA tabel weergeeft.

Voorbeeld

jsonTable = { value1 = 512, value2 = json.null }
jsonString = json.encode(jsonTable)

--After encoding jsonString variable contains '{ "value2": null, "value1": 512 }' string
fibaro:debug(jsonString)

--Null will be decoded to json.null value
jsonTable = json.decode(jsonString)

if(jsonTable.value2 == json.null)
    then
        fibaro:debug('null value succesfully decoded')
    end