Omschrijving

Converteert een json string naar een LUA tabel.

Deze functie werkt alleen met virtual devices en zal niet in een scene werken.

Gebruik en Argumenten

json.decode(json_string)

  • json_string (string) – JSON string die geconverteerd moet worden.

Waarden die teruggeven worden

table: een LUA tabel die de originele JSON string voorstelt.

Voorbeeld

jsonTable = { value1 = 512, value2 = json.null }
jsonString = json.encode(jsonTable)

-- After encoding jsonString variable contains ' { "value2": null, "value1: 512 }' string
fibaro:debug(jsonString)

--Null will be decoded to json.null value
jsonTable = json.decode(jsonString)

if(jsonTable.value2 == json.null)
    then
        fibaro:debug('null value succesfully decoded')
    end