Omschrijving

Controleert of een scene met een bepaald ID actief is.

Gebruik en Argumenten

fibaro:isSceneEnabled(sceneID)

  • sceneID: Het ID nummer van de scene die gecontroleerd wordt

Waarden die teruggeven worden

Deze functie geeft een Boolean terug.

  • true: de scene is actief
  • false: de scene is niet actief

Voorbeeld

-- If scene number 3 is active, activate scene number 5

if (fibaro:isSceneEnabled(3)) then
    fibaro:setSceneEnabled(5, true)
end