Omschrijving

Haalt de status van een eigenschap op van een apparaat, specifiek de ‘waarde’.

Dit is een functie uit een groep:

  • fibaro:get
  • fibaro:getValue
  • fibaro:getModificationTime

deze drie functies verschillen alleen in de waarde die teruggegeven wordt.

Gebruik en Argumenten

fibaro:getValue(deviceID, propertyName)

  • deviceID: het ID nummer van een apparaat
  • propertyName: de naam van de eigenschap die opgehaald wordt

Waarden die teruggeven worden

Deze functie geeft een string terug met de waarde van de eigenschap van het apparaat.

Let op dat de teruggegeven waarde het type string heeft. Wanneer men deze wil vergelijken met een variabele met het type number dient met de string eerst te converteren met de functie tonumber.

Voorbeeld

-- Get the value of the 'brightness' property of device 11
local value = fibaro:getValue(11, 'brightness')

--The obtained value can be used to do other things in the scene, for example turn off a device when the brightness is above 50
if (tonumber(value) > 50) then
    fibaro:call(142, 'turnOff')
end