Omschrijving

Haalt het ‘type’ apparaat op.

Gebruik en Argumenten

fibaro:getType(deviceID)

deviceID: het ID nummer van een apparaat

Waarden die teruggeven worden

Deze functie geeft een string met het type van het apparaat terug.

Voorbeeld

-- Get the type of the device with id = 100
local theType = fibaro:getType(100)

-- If the device is equal to 'blind'
if (theType == 'blind') then
    fibaro:debug('The device is a blind')
else
    fibaro:debug('Device type: ' .. type)
end