Omschrijving

Haalt het ID nummer op van een ‘virtual device’.

Deze functie werkt alleen met virtual devices en zal niet in een scene werken.

Gebruik en Argumenten

fibaro:getSelfId()

  • Deze functie heeft geen argumenten

Waarden die teruggeven worden

Deze functie geeft een waarde terug die het ID nummer bevat van een ‘virtual device’.

Voorbeeld

-- Find the number of this virtual device
local thisdevice = fibaro:getSelfId()

-- Use the  virtual device number to find the IP address and port specified on the device's configuration page
local ip = fibaro:getValue(thisdevice, 'IPAddress')
local port = fibaro:getValue(thisdevice, 'TCP Port')

--Open up a connection to that port and write a message there
tcpsocket = Net.FTcpSocket(ip, port)
bytes, errorCode = tcpSocket:write("this is written to the TCP port")