Omschrijving

Haalt het ID nummer op van een sectie waarin een apparaat zich bevindt.

Gebruik en Argumenten

fibaro:getSectionID(deviceID)

  • deviceID: het ID nummer van een apparaat

Waarden die teruggeven worden

Deze functie geeft het ID nummer van een sectie terug waarin een apparaat zich bevindt.

Voorbeeld

-- Get the section number which contains the device with id = 10

local section = fibaro:getSectionID(10)

if (section == 0) then
    fibaro:debug('The device is not assigned to any section')
else
    fibaro:debug('The device is in section number ' .. section .. '.')
end