Omschrijving

Haalt de status op van een eigenschap van een apparaat. specifiek de ‘timestamp van de laatste aanpassing’.

Deze behoort tot de functiegroep:

  • fibaro:get
  • fibaro:getValue
  • fibaro:getModificationTime

Deze drie functies verschillen alleen in de waarde die teruggegeven wordt.

Gebruik en Argumenten

fibaro:getModificationTime(deviceID, propertyName)

  • deviceID: het ID van het apparaat op de Home Center (niet het z-wave node ID)
  • propertyName: de naam van de eigenschap die opgehaald wordt

Waarden die teruggeven worden

Deze functie geeft een timestamp van de laatste aanpassing terug.

Let op dat de teruggegeven waarde het type string heeft. Wanneer men deze wil vergelijken met een variabele met het type number dient met de string eerst te converteren met de functie tonumber.

Voorbeeld

-- Get the last modification time of the 'counter' global variable

local lastModified = fibaro:getGlobalModificationTime('counter')

-- If it's been at least 10 seconds since the value was last modified

if ((os.time() - lastModified) >= 10) then
    fibaro:debug('It has been 10 seconds or more')
else
    fibaro:debug('It has been less than 10 seconds')
end