Omschrijving

Haalt de status (waarde en tijd laatste aanpassing) van een globale variabele die in het variabelen panel staat.

  • fibaro:getGlobal
  • fibaro:getGlobalValue
  • fibaro:getGlobalModificationTime

deze drie functies verschillen alleen in de waarde die teruggegeven wordt.

Gebruik en Argumenten

fibaro:getGlobalValue(varName)

  • varName: de naam van de globale variabele

Waarden die teruggeven worden

Deze functie geeft twee waarden terug:

  1. Een string met de waarde van de globale variabele

Let op dat de teruggegeven waarde het type string heeft. Wanneer men deze wil vergelijken met een variabele met het type number dient met de string eerst te converteren met de functie tonumber.

Voorbeeld

-- Get the value of the 'isNight' global variable

local value = fibaro:getGlobalValue('isNight')

-- The obtained value can be used to do other things in the scene

if (value == '1') then
    fibaro:debug("It's night!")
end