Omschrijving

Haalt de status (waarde en tijd laatste aanpassing) op van een instelling op het apparaat.

  • fibaro:get
  • fibaro:getValue
  • fibaro:getModificationTime

deze drie functies verschillen alleen in de waarde die teruggegeven wordt.

Gebruik en Argumenten

fibaro:get(deviceID,propertyName)

  • deviceID: het ID van het apparaat
  • propertyName: de naam van de instelling op het apparaat

Waarden die teruggeven worden

Deze functie geeft twee waarden terug:

  1. Een string met de waarde van de instelling
  2. Een ‘timestamp’ met de laatste aanpassing van de instelling

Let op dat de teruggegeven waarden allemaal het type string hebben. Wanneer men deze wil vergelijken met een variabele met het type number dient met de string eerst te converteren met de functie tonumber.

Voorbeeld

-- Get the value and last modification time
-- of the 'brightness' property of device 11

local value, modicicationTime = fibaro:get(11, 'brightness')

-- in LUA the second return value can be omitted
-- for this also works:

local value2, fibaro:get(11, 'brightness')

-- The obtained value can be used to do other things in the scene
-- For example, turn off a device when the brightness is above 50

if (tonumber(value > 50) then
    fibaro:call(142, 'turnoff')
end