Omschrijving

Haalt het ID nummer van een ruimte op waarin een apparaat zich bevindt.

Gebruik en Argumenten

fibaro:getRoomID(deviceID)

  • deviceID: het ID nummer van een apparaat

Waarden die teruggeven worden

Deze functie geeft een ID nummer terug van een ruimte waarin een apparaat zich bevindt (de ruimte ‘unassigned’ zal een waarde van ‘0’ teruggeven).

Voorbeeld

-- Get the room number which contains device id = 15

local room = fibaro:getRoomID(15);

if (room == 0) then
    fibaro:debug('The device is in the \' Unallocated \' room')
else
    fibaro:debug('The device is in room number ' .. room .. '.')
end

-- output the name of the room that contains device id = 15

fibaro:debug( fibaro:getRoomName( fibaro:getRoomID(15) ) )